Friss - Szerver elhelyezés / hoszting? Hozza banki környezetbe saját szerverét! Rack gépeknek, 1Gbps port, sok extra, nézze meg most!!

Nagyvállalati informatikai szolgáltatások

A jelenleg több mint 50 fős speciális IT tudású szakembergárda és többmilliárd forint forgalmú informatikai partnerhálózatunk segítségével jelentős tapasztalat és kompetencia halmozódott fel a nagyvállalati szegmensben. Úgy véljük, hogy a komplex üzleti folyamatokat hatékonyan támogató informatikai rendszerek kialakításához a követelmények átfogó ismerete és szem előtt tartása szükséges. Ezen rendszerek megfelelő, a lehetőségek szerint nyílt szabványokat támogató strukturálása ma alapkövetelmény. Az üzletorientált architektúra a kritikus üzleti folyamatokat kezeli és integrálja.

Magában foglalja az alábbi elemeket:

Ezek a szempontok képezik alapjait egyedi, a teljességre törekvő megközelítésünknek, mivel az ezen szempontok alapján kialakított rendszerek gyorsabb előnyöket nyújtanak az őket következetesen alkalmazó ügyfeleknek. Munkánk során ugyanakkor gondosan ügyelünk a legkisebb részletekre is. Egyidejűleg több területen specializációval rendelkező szakembereink sokkal hatékonyabbak bonyolult rendszerek tervezésében, kivitelezésében és támogatásában, mint a silószerű tudással rendelkező mérnökök. Így képesek vagyunk a valós üzleti kihívásokra választ adó, nagyobb megbízhatóságú és teljesítményű rendszerek tervezésére és építésére.

Alkalmazásszerver réteg támogatás:

Az alkalmazásszerver-réteg a nagyvállalati alkalmazások futtató infrastruktúrája, mely az üzleti folyamatokat támogatja, ezért az üzleti logika túlnyomórészt ebben a rétegben fut. Ezt a réteget a vállalatok üzleti folyamataihoz, környezetéhez alkalmazkodó módon kell kialakítani. Az optimális kialakítás során egyaránt figyelembe kell venni a már meglevő adottságokat, a többi réteg alkalmazásában rejlő lehetőségeket, az integrációs szükségleteket, stb. Segítséget nyújtunk abban is, hogy az adott technológiák milyen kombinációja ad jó üzletfejlesztési platformot, illetve mely kiegészítő technológiák felhasználásával érhető el még jobb „teljes birtoklás költség” szint.

Middleware rendszer réteg támogatás:

Szakértői támogatást adunk az üzleti szervezeti egységek és az alkalmazásfejlesztés számára abban, hogy milyen esetekben és milyen formában alkalmazzanak több rétegű, vagy szolgáltatásorientált architektúrát, szem előtt tartva a közép és hosszútávú felhasználásból eredő előnyöket. Projektjeinkben és megoldásainkban IBM MQ Series, WBIMB, MS Biztalk és egyéb technológiák alkalmazását támogatjuk. Ebben a rétegben üzleti és technológiai tervezéstől a rendszerkialakításon át, üzemeltetést, de ezeken felül hibajavítást, finomhangolást is végzünk.

Adatbáziskezelő réteg támogatás

Az ismert és Magyarországon alkalmazott adatbáziskezelő megoldások teljeskörű támogatását végezzük, valamint támogatunk adatbáziskezelő konszolidációs és migrációs projekteket is. (ORACLE, IBM DB2, MS SQL, Progress, Informix)

Operációs rendszer réteg támogatás:

Az operációs rendszerekkel kapcsolatos szakértelmünk több gyártó rendszereire terjed ki, így képesek vagyunk IBM (AIX, OS/400), Oracle (Solaris), HP (HP UX), Microsoft és különböző Linux disztribúciók tervezési, implementációs, üzemeltetési és finomhangolási feladatait elvégezni.

Rendelkezünk olyan tudásbázissal, amely lehetővé teszi, hogy az adott platformon futó alkalmazásokat, illetve az üzemeltetési környezetet, a virtualizációs réteg, a szervertechnológia, illetve az adattároló megoldások figyelembe vételével, optimálisan alakítsuk ki. Így az informatikai rendszerekre és szoftvermegoldásokra jutó anyagi és egyéb erőforrások a lehető leghatékonyabb módon támogatják az üzletmenetet.

A nagy megbízhatóságú, illetve a hibatűrő rendszerek kialakításában is nagy tapasztalattal rendelkezünk.

Virtualizációs réteg támogatás:

Több mint 10 éves tapasztalattal rendelkezünk nem csak Intel alapú hanem SUN SPARC, IBM POWER és egyéb szerver technológiákon működő virtualizációs megoldásokban. Az alábbi virtualizációs rendszerekkel folyamatosan dolgozunk:
 • IBM hypervizor réteg (logikai partíciókkal, VIOS megoldással)
 • SUN SPARC domain architektúrák kialakítás
 • INTEL alapokon VMWare és Microsoft HYPER V
 • LINUX alapokra épülő OPEN Virtualizációs megoldások

Szervertechnológiák támogatása:

 • Intel
 • IBM POWER
 • IBM AS/400
 • ORACLE-SUN
 • HP PA RISC

Tárolóhálózatok támogatása:

A konszolidált, nagy teljesítményű diszk alapú tároló megoldások elterjedésével megjelentek és elterjedtté váltak azok a hálózatok, amelyek adatok blokk szintű tárolását, elérését teszik lehetővé. Az ilyen hálózati tárolóeszközöket és megoldásokat nevezzük „Storage Area Network”-nek (SAN). Ezeket kezdetben dedikált SAN hálózati eszközökön keresztül lehetett elérni, a két legnagyobb gyártó mind a mai napig a CISCO és a BROCADE.

Napjainkra azonban ezek a dedikált eszközök beleolvadtak a nagy adatközponti kapcsoló technológiákba, mint a CISCO jól skálázható NEXUS rendszere valamint a BROCADE DCX Backbone megoldásai.

Az elmúlt 3-5 évben a tároló eszközök adatforgalmának kezelése teljes mértékben a vállalat vagy az adott IT architektúra adatközponti hálózati eszközeiben koncentrálódik.

Tekintve, hogy ezek az eszközök egyidejűleg vezérlik a LAN/WAN, valamint a háttértárolók forgalmát, így egy zökkenőmentesen működő adatközponti rendszer hibátlan megtervezéséhez az informatika még szélesebb körű átlátása szükséges.

Természetesen rendelkezünk azzal a tudásbázissal és tapasztalati tőkével amely garantálja az ilyen típusú adatközponti hálózatok magas minőségű kialakítását.

Tárolóeszközök támogatása:

A konszolidált merevelemez alapú tároló megoldások és központi szalagkönyvtárak alkalmazása is jelentős mértékben megváltozott az utóbbi 3-5 évben.

A cégekben felgyűlő több 10, nem ritkán több 100 TB-nyi adat kezelése az igények szerint kis, közepes, vagy nagyvállalati szintű merevlemez és szalag alapú tároló rendszerekben, szalagkönyvtárakban történik, többnyire inhomogén gyártói környezetben.

Újdonság, hogy a szerver technologiák esetében már több 10 éves múlttal rendelkező virtualizáció az adattároló rendszerében is megjelent. Az úgynevezett tároló virtualizációs megoldások újabb kezelési rétegeket és lehetőségeket hoznak be az adattároló hálózatok kialakításába. A virtualizált tároló megoldások további előnye, hogy a virtualizált szerver környezetekben erőteljesen segítik a nagy megbízhatóságú rendszerek működését.

Ezek a változások egyfelől növelik a tárolási palette sokszínűségét, másfelől soha nem volt nagyobb igény a tárolórendszerek kialakítása mellett a meglevő tároló infrastruktúra konszolidálására, az egységes kezelésre. Ezért ma napi igény hogy ilyen rendszerek tervezésekor vagy komolyabb rendszerek implementációja, átalakítása esetén átfogó, holisztikus szemlélettel közelítsünk a feladathoz.

Mérnökeink rendelkeznek azzal a vertikális tudásbázissal amelynek segítségével el tudjuk végezni a meglevő és új tárolórendszerek integrálását egy komplex IT infrastruktúrába.

Adattároló megoldások esetében a következő gyártók termékeivel van tapasztalatunk:
 • IBM diszk és szalag alapú rendszerek, VTL megoldások
 • EMC diszk alapú tároló rendszerek Data Domain VTL megoldások
 • HP diszk alapú tárolók 3PAR virtualizált stogare megoldások

Hálózat (LAN/WAN) támogatás:

Amint a tárolóhálózatok kapcsán már említettük, az adatközponti infrastruktúra meghatározó elemét képező hálózati megoldások piacán az elmúlt időszakban konszolidációs folyamat zajlott, illetve még most is zajlik. Ennek hatására a tárolóhálózati és a LAN/WAN hálózati megoldások technológiája egyre jobban egységesedik. Említettük, hogy ez az érintett területek még átfogóbb ismeretét követeli meg a tervezésben és kivitelezésben. Kiemeljük azt is, hogy a LAN/WAN központi eszközök funkcionalitása az utóbbi időszakban erőteljesen kibővült. Az adatközponti eszközöktől most már szolgáltatói funkciókat is elvárunk. A rétegben elvárható szaktudással a mindennapok gyakorlatában megedződött szakmai gárda áll ügyfeleink rendelkezésére. A következő gyártók termékeit támogatjuk:
 • Cisco
 • Juniper
 • HP
 • MikroTik
Az elterjedt biztonsági megoldások támogatására is képesek vagyunk.

Mentési rendszerek támogatása:

A mentési rendszerek alatt nem csupán a mentéshez szükséges hardver eszközöket értjük, hiszen egy mentési rendszer kialakítása és üzemeltetése feltételezi a többi réteg ismeretét (mentendő rendszerek, virtualizáció, operációs rendszer, adatbázis réteg, stb.). A mentési megoldásokat azért soroljuk mégis az architektúra szintek között a hardver rétegek közé, mert ezek alapvetően az IT üzemeltetés támogató rendszereként jelennek meg és nem közvetlenül üzleti tevékenységeket végző szervezeti egységeket szolgálnak ki. Közvetve természetesen az adatbiztonság bizonyos vetületeit biztosítják, de mégis inkább az IT számára adnak üzletmenetfolytonosságot elősegítő funkciókat.

Meggyőződésünk, hogy egy komplex IT rendszert alkalmazó nagyvállalat, de egy kisebb középvállalat esetében is megnyugtató egy biztos üzemű mentési és archiválási megoldás. Bármely adatközponti infrastruktúrával foglalkozó szolgáltató számára létkérdés a mentési rendszerekhez kapcsolódó szolgáltatások teljeskörű megértése, alkalmazása és támogatása..

A mentéssel kapcsolatos mottónk:
„Nem azért mentünk, hogy mentsünk, hanem hogy vissza tudjunk állítani – az elvárt célidőn belül!!”

A mentési megoldások palettájáról az alábbi megoldásokkal dolgoztunk: IBM TSM, IBM BRMS, Symantec Netbackup, Backupexec, HP Dataprotector, MS Data Protection Manager, ASG – Time Navigator, Veeam, A mentési archiválási és adatkezelési szolgáltatások tekintetében az alábbi támogatásokat nyújtjuk megrendelőink számára:
 • Adatvagyon meghatározás támogatása
 • Központosított mentési rendszerek tervezése
 • Központosított mentési rendszerek bevezetése
 • Mentési rendszer migráció
 • Mentési hardver architektúra tervezése, auditálása, optimalizálása
 • Mentési hardver eszközök, szerverek, diszkpool rendszerek, VTL megoldások, Tape Library rendszerek tervezése installációja és teljesítményoptimalizálása
 • Mentési dokumentációk készítése, szakértése
 • Visszatöltési tesztek menedzselése
 • Mentési rendszerek menedzselése, menedzselésének kialakítása
 • Több helyszínre kiterjedő rendszerek szakértése
 • Speciálisan a mentési rendszerek adatforgalmának optimális kialakításához kapcsolódó hálózati szaktudás és tervezés (Ethernet és FC protokollok figyelembevételével)

A cégcsoport egyéb termékei:

Telekommunikációs szolgáltatások (telefon vonali szolgáltatás, sötétszál szolgáltatás, MPLS szolgáltatás, Layer 3 szintű adatkapcsolati szolgáltatások, Internetszolgáltatás)
 • Géptermi szolgáltatások
 • Private Cloud géptermi infrastruktúra biztosítás (Cisco UCS szerverekkel, IBM Storewize adattárolókon, Cisco hálózati megoldásokkal, IBM mentési megoldásokkal)
 • Virtuális gép szolgáltatás
 • Archiváló rendszer szolgáltatás (Filenet alapokon)
 • Mentési rendszer szolgáltatás (IBM Tivoli Storage Manager alapokon)

Dokumentum feldolgozási szolgáltatások

 • Retrospektív dokumentumfeldolgozás
 • Napi bejövő posta feldolgozása
 • Adatbázis építés üzleti információ kinyerése
 • Teljes szövegű kereshetőség biztosítása
 • Bejövő és kimenő számlák kezelése
 • Közhiteles elektronikus másolatkészítés
 • Elektronikus irattár biztosítása

Kérjen visszahívást és vázolja fel szakemberünknek, hogy milyen nagyvállalati rendszert szeretne megvalósítani!

Az Ön neve:*
Cégnév:*
Pozíciója*:
Telefonszám:*
Megjegyzés / Előzetes információ az igényről:
Mikor hívhatjuk?
A csillaggal (*) jelölt mezők megadása kötelező!
Ez a honlap sütiket használ. A sütik elfogadásával kényelmesebbé teheti a böngészést. A honlap további használatával hozzájárulását adja a sütik használatához. További információ: Adatvédelmi nyilatkozat
×
A(z) Ön 3.80.85.76 IP-címét tiltva találtuk egy vagy több szerverünkön.
A tiltás feloldásához, kérjük, legyen kedves bejelölni, hogy Ön nem robot. Köszönjük!
Kérjük, jelölje be, hogy Ön nem robot.